آینــــده
از اینجا آغاز می‌شود!

اولین مدرسۀ استارتاپی ایران

دبیرستان دخترانه

ریاضی – فیزیک

علوم انسانی

دبیرستان دخترانه

هنرستان پسرانه

هنرستان دخترانه

هنرستان پسرانه

دبیرستان دخترانه

هنرستان دخترانه

دربارۀ رکاد

آنچه درباره رکاد باید بدانید...

مدارس رکاد یکی از ارکان مؤسسۀ آموزشی و شتابدهی رکاد است که می‌کوشد به استـعـدادیـابی، رشـد و تربـیت نـیـروی انـسانی مولد در اکوسیستم استارتاپی و صنایع خلاق و دانش‌بنیان بپردازد.

ما در مدارس رکاد به نـوجـوانـان کـمـک می‌کنـیـم تا آیـنـدۀ روشـنی بـرای خـود طراحی کنند، سریعتر در مسیر رشد و موفقیت قرار بگیرند، در دوران نوجوانی وارد اکوسیستم استارتاپی شوند، ارتباطات خود را تقـویت کنـند و سریعـتر به استقلال مالی و تصمیم‌گیری برسند. همچنین می‌کوشیم تا فـرصـت تـجـربه کـردن و شـکــسـت خــوردن را بـرای نـوجـوانـان مـهـیا کـرده و آنـها را بر حـسـب استعدادها و توانمندی‌های‌شان در مسیر کارآفرینی، فـریـلـنسـری یا کـارمـندی هدایت کنیم.

ویژگی‌های‌ رکاد

مسیر رشد
شخصی‌سازی‌شده

یادگیری
مشارکتی

یادگیری
مسئله‌محور

یادگیری
پروژه‌محور

ویژگی‌های‌ رکاد

شخصی‌سازی یادگیری

یادگیری مشارکتی

یادگیری مسئله‌محور

یادگیری پروژه‌محور

خدمات رکاد

استعدادسنجی

کارگاه‌ها و بوتکمپ‌های
مهارت فنی

کارگاه‌ها و بوتکمپ‌های
مهارت نرم

کوچینگ توسعه فردی

منتورینگ مسیر شغلی

باشگاه کسب‌وکار
(کارآموزی و کارورزی)

رویدادهای آموزشی-
تجربی کارآفرینانه

ارتباط با افراد و مجموعه‌های
اکوسیستم نوآوری

ارتباط مجموعه‌های
اکوسیستم نوآوری

خدمات رکاد

استعدادسنجی

کارگاه‌های مهارت فنی

کوچینگ توسعه فردی

کارگاه‌های مهارت نرم

باشگاه کسب‌وکار

منتورینگ مسیر شغلی

رویدادهای کارآفرینانه

ارتباط با اکوسیستم

افتخارات رکاد

از ۱۳۹۸ تا امروز

0 %
نرخ اشتغال
دانش‌آموختگان
0 +
دانش‌آموخته
0 +
دانش آموز
0
مدرسه

به روایت آمار

0 +
دانش آموز
0
مدرسه
0 %
نرخ اشتغال
دانش‌آموختگان
0 +
دانش‌آموخته

نظرات کاربران

نظرات کاربران

آخرین اخبار