کسب نشان حامی درجه یک فرهنگ و هنر از اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی