کسب رتبه دوم کشور در رشته برنامه‌نویسی موبایل جشنواره فرهنگی و هنری دانش‌آموزان سال تحصیلی 1400-1399