کسب رتبه اول رویداد ملی استارتاپ ویکند کوک توسط دانش‌آموزان رکاد

این رویداد به مدت سه روز از 14 تا 16 اسفند 1401 در دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار شد که در پایان، دانش‌آموزان هنرستان پسرانه و دبیرستان دخترانه رکاد با هدایت مربیان همراه موفق شدند در رقابت با تیم‌های دانشجویی حاضر در رویداد به مقام اول دست یابند.