قرار گرفتن در بین 8 مدرسه برتر استان در جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان